Ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

by spyrosf

Σύγχρονη και ασφαλής χειρουργική της σπονδυλικής στήλης

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν ένα επιστημονικό πεδίο έρευνας και θεραπευτικών εφαρμογών που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Με την διεύρυνση της γνώσης και την βοήθεια της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί νεότερες τεχνικές και μοντέρνα υλικά που συμπληρώνουν, ή αντικαθιστούν πλέον την κλασσική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η σύγχρονη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, είτε αφορά σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είτε σε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις, π.χ. διόρθωση μεγάλων παραμορφώσεων, έχει τα χαρακτηριστικά της μεγαλύτερης ασφάλειας, της ελαχιστοποίησης του μετεγχειρητικού πόνου, της άμεσης μετεγχειρητικής κινητοποίησης χωρίς τη χρήση εξωτερικών κηδεμόνων, της μικρότερης νοσηλείας και της γρήγορης ανάρρωσης.

Σημαντικότατη εξέλιξη, που έρχεται να ολοκληρώσει τη βοήθεια της τεχνολογίας και να καταστήσει πλέον ακόμη πιο εφικτή την πραγματοποίηση και των περισσότερο λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων, είναι η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλική στήλης με το σύστημα Excelsius GPS.
Το ρομποτικό σύστημα προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, σε πραγματικό χρόνο και με υψηλότατη απεικονιστική ακρίβεια, τη σύνθετη τρισδιάστατη ανατομία της σπονδυλικής στήλης του χειρουργούμενου ασθενή και την ακριβή θέση των χειρουργικών εργαλείων και εμφυτευμάτων, σε σχέση με τη σπονδυλική στήλη του ασθενούς. Το ρομποτικό σύστημα Excelsius GPS μας δίνει τη δυνατότητα προσχεδιασμού της χειρουργικής επέμβασης σε συνθήκες προσομοίωσης εντός της χειρουργικής αίθουσας, πριν την έναρξη της επέμβασης. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα προεπιλογής των κατάλληλων ανά περίπτωση χειρουργικών εμφυτευμάτων (σε μέγεθος, διαστάσεις, προσανατολισμό κλπ.), καθοδηγεί την ακριβή και ασφαλή τοποθέτηση όλων των υλικών σπονδυλοδεσίας, και – ιδιαίτερα σημαντικό – δίνει στον χειρουργό την ικανότητα να κρίνει, με απόλυτα ακριβή απεικόνιση κατά τη διάρκεια της επέμβασης, το αποτέλεσμα των χειρισμών του (ως παράδειγμα αναφέρονται η διόρθωση που επιτυγχάνεται σε μια παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η ανάταξη και σταθεροποίηση ενός κατάγματος, η αφαίρεση ενός όγκος σπονδυλικής στήλης κλπ).
Τα πλεονεκτήματα, επομένως, της διεγχειρητικής τρισδιάστατης ρομποτικής νευροπλοήγησης είναι η ταχύτατη, με ακρίβεια και ασφάλεια, εμφύτευση των υλικών σπονδυλοδεσίας και η πραγματοποίηση ακόμη και των περισσότερο λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων, σε όλες τις περιοχές της σπονδυλικής στήλης, από τον αυχένα έως και το ιερό οστό. Αυτά αντανακλούν στη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια της χειρουργικής επέμβασης, στο μικρότερο χειρουργικό τραύμα, στο λιγότερου μετεγχειρητικού πόνου και επομένως στην ταχύτερη αποθεραπεία του ασθενούς.