Ρομποτική Χειρουργική – Τεχνολογικές Εξελίξεις

by spyrosf

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης αποτελούν ένα επιστημονικό πεδίο έρευνας και θεραπευτικών εφαρμογών που εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Με την διεύρυνση της γνώσης και την βοήθεια της τεχνολογίας έχουν αναπτυχθεί νεότερες τεχνικές και μοντέρνα υλικά που συμπληρώνουν, ή αντικαθιστούν πλέον την κλασσική θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι εξελίξεις αυτές είναι:

  • ο προεγχειρητικός τρισδιάστατος σχεδιασμός των χειρουργικών επεμβάσεων και η χρήση εξατομικευμένων, για τον κάθε διαφορετικό ασθενή, υλικών σπονδυλοδεσίας,
  • η διεγχειρητική τρισδιάστατη πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο (real-time)
  • η εξέλιξη της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης και η αύξηση της διαγνωστικής της ακρίβειας και της προγνωστικής της αξίας
  • η εισαγωγή της ρομποτικής χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης και
  • η βελτιστοποίηση των αναισθησιολογικών τεχνικών στον περιεγχειρητική αντιμετώπιση των ασθενών με πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη.

Αποτέλεσμα είναι η σύγχρονη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, είτε αφορά σε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, είτε σε εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις, π.χ. διόρθωση μεγάλων παραμορφώσεων, να έχει τα χαρακτηριστικά:

  • της μεγαλύτερης ασφάλειας,
  • του προβλέψιμου και σταθερού καλού μετεγχειρητικού αποτελέσματος,
  • της ελαχιστοποίησης του μετεγχειρητικού πόνου,
  • της άμεσης μετεγχειρητικής κινητοποίησης χωρίς τη χρήση εξωτερικών κηδεμόνων,
  • της μικρότερης νοσηλείας και της γρήγορης ανάρρωσης.

Στόχος της ιατρικής και νοσηλευτικής ομάδας της Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης του Θεραπευτηρίου Metropolitan είναι η πολύπλευρη εκτίμηση του κάθε ξεχωριστού ασθενούς και η αντιμετώπισή του με τον σεβασμό και την ιδιαιτερότητα που του αξίζει. Η πλήρης επάρκεια σε όλα τα πεδία της χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης και η πρωτοπορία σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις μας επιτρέπουν την επιλογή της ιδανικής εξατομικευμένης λύσης για κάθε ασθενή χωριστά.

Ταιριάζοντας τη γνώση στον άνθρωπο και όχι τον άνθρωπο στην τεχνική.

Σας ενδιαφέρουν επίσης...