Διεγχειρητική τρισδιάστατης ρομποτικής νευροπλοήγησης

by spyrosf
Τα πλεονεκτήματα της διεγχειρητικής τρισδιάστατης ρομποτικής νευροπλοήγησης είναι η ταχύτατη, με ακρίβεια και ασφάλεια, εμφύτευση των υλικών σπονδυλοδεσίας και η πραγματοποίηση ακόμη και των περισσότερο λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων, σε όλες τις περιοχές της σπονδυλικής στήλης, από τον αυχένα έως και το ιερό οστό. Αυτά αντανακλούν στη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια της χειρουργικής επέμβασης, στο μικρότερο χειρουργικό τραύμα, στο λιγότερου μετεγχειρητικού πόνου και επομένως στην ταχύτερη αποθεραπεία του ασθενούς.
Τα πλεονεκτήματα της διεγχειρητικής τρισδιάστατης ρομποτικής νευροπλοήγησης είναι η ταχύτατη, με ακρίβεια και ασφάλεια,
εμφύτευση των υλικών σπονδυλοδεσίας και η πραγματοποίηση ακόμη και των περισσότερο λεπτών χειρουργικών επεμβάσεων,
σε όλες τις περιοχές της σπονδυλικής στήλης, από τον αυχένα έως και το ιερό οστό.
Αυτά αντανακλούν στη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια της χειρουργικής επέμβασης, στο μικρότερο χειρουργικό τραύμα,
στο λιγότερου μετεγχειρητικού πόνου και επομένως στην ταχύτερη αποθεραπεία του ασθενούς.

#Ομάδα SpineExperts – https://panagiotiszoumpoulis.gr/

Panagiotis Zoumpoulis MD, PhD
Παναγιώτης Ζουμπούλης, Ορθοπαιδικός,
Διευθυντής Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης στο Metropolitan Hospital

Σας ενδιαφέρουν επίσης...